Оптични нивелири

Оптичните нивелири се състоят от зрителна тръба, която се върти около една напречна ос, и устройство за вертикализиране на тази ос. Често оптичните нивелири се използват и със стативи.

2 позиции

на страница

2 позиции

на страница